Voucherbeheer Amsterdam beheert het voucherbudget dat door de gemeente Amsterdam jaarlijks beschikbaar wordt gesteld. Elke Amsterdamse basisschool en school voor VMBO (groep 1+2) heeft op de site een eigen domein met daarin een budget. Dit budget wordt door de gemeente elk jaar opnieuw vastgesteld. De verdeling van het budget vindt plaats per school per leerling. Elke school kan dit budget besteden aan cultuureducatieve activiteiten.
Amsterdam heeft een bijzondere structuur opgezet voor cultuureducatie. In deze structuur vormen Voucherbeheer Amsterdam en het cultuureducatie- expertisecentrum Mocca-Amsterdam twee belangrijke pijlers.

Via Voucherbeheer-Amsterdam krijgen scholen jaarlijks een eigen budget waarmee culturele activiteiten binnen en/of buiten school kunnen worden uitgevoerd. Zo kan een school zelf bepalen hoe cultuureducatie vorm krijgt.

Via Mocca-Amsterdam krijgt een school alle inhoudelijke begeleiding die nodig is om het eigen cultuureducatie beleid vorm te geven. Daarnaast staan op de Mocca-Amsterdam honderden educatieve projecten en activiteiten waaruit scholen een keuze kunnen maken

Deel uw evaluaties met andere scholen en verdien extra cultuureducatiebudget voor uw school.

Mocca-Amsterdam nodigt u uit om uw evaluaties van activiteiten te delen. De evaluaties kunnen worden opgeladen via een speciale scholenpagina op de website van Mocca-Amsterdam of via het declaratieformulier van Voucherbeheer Amsterdam.


Onderwijs programma's van het Rijks museum kunnen ook met Voucher budget betaald worden. Kijk voor de procedure bij veelgestelde vragen.