Welkom bij
Voucherbeheer

Einde bestedingstermijn 2021-2022
Facturen en declaraties die u wilt betalen met uw huidige budget kunt u bij voucherbeheer Amsterdam indienen tot uiterlijk vrijdag 30 september 17 uur. Facturen en declaraties die daarna binnenkomen kunnen helaas niet meer in behandeling worden genomen. Het is verstandig om niet te wachten tot de laatste dag om ergernis te voorkomen. Als een factuur /declaratie niet correct wordt ingediend heeft u wellicht nog tijd nodig om de fout te herstellen. Na vrijdag 30 september 17 uur zal het systeem gesloten worden om het nieuwe aantal leerlingen en het nieuwe budget toe te kennen. Het systeem en het nieuwe budget is dan vanaf woensdag 5 oktober beschikbaar om in te loggen en bestedingen te doen.

Toekennen budget 2022 - 2023
Net als afgelopen jaar wordt het nieuwe budget gehandhaafd op het afgesproken niveau van 22 euro per leerling in het basisonderwijs en het VMBO (leerjaren 1-2) en 66 euro voor leerlingen in het Speciaal Onderwijs (SO), Speciaal Basis Onderwijs (SBO) en het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).  Dit betekent dat, als u na het verstrijken van de indientermijn nog restbudget heeft, dit aangevuld wordt tot 22 euro of 66 euro per leerling. Als u geen restbudget meer heeft krijgt u dit bedrag per leerling bijgeschreven op uw account.

We vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Team Voucherbeheer,
Theo van Adrichem