Welkom bij
Voucherbeheer
www.voucherbeheeramsterdam.nl tijdelijk offline van 21 juli tot 1 september

De website en het systeem van VBA worden momenteel gemoderniseerd. Alle scholen die van VBA
gebruik maken zijn daar per brief van op de hoogte gesteld. Ook is aan alle scholen
via deze brief gevraagd een nieuw account aan te maken voor het nieuwe systeem.
Bijna alle scholen hebben dat inmiddels gedaan. Zij ontvangen in augustus per e mail de inloggegevens waarmee
zij per 1 september het nieuwe systeem kunnen gaan gebruiken.
Heeft u voor uw school nog geen account aangemaakt neem dan contact op met
servicedesk@brandsync.nl

Per 1 september kunnen facturen en/of declaraties die betrekking hebben op schooljaar 2017-2018
nog worden ingediend. Dat kan tot 5 oktober 2018. Op 5 oktober wordt het eventuele restant budget
2017 – 2018 teruggenomen en op 7 oktober wordt het nieuwe budget 2018 – 2019 toegekend.

Voor vragen: servicedesk@brandsync.nl

Met vriendelijke groet,

Theo van Adrichem
Projectleider Voucherbeheer Amsterdam