Welkom bij
Voucherbeheer

Voucherbeheer budget voor schooljaar 2022 - 2023 is bijgeschreven

Het beschikbare Voucherbudget voor dit schooljaar is bijgeschreven. Het bedrag is gebaseerd op het, door de school, ingevoerde leerlingaantal.
Activiteiten kunnen worden aangemaakt en bestedingen ingevoerd.
Het budget is beschikbaar tot vrijdag 29 september 2023.

Met vriendelijke groet,

Team Voucherbeheer,
Theo van Adrichem