Welkom bij
Voucherbeheer
Attentie: Moet u nog een account aanmaken?

Om gebruik te maken van het nieuwe systeem moet de directeur van elke school een account aan maken. Pas daarna is het mogelijk om in te loggen in het systeem en bestedingen te doen.

Alle scholen hebben per brief informatie gekregen hoe een account aangemaakt kan worden. Heeft u dat voor uw school nog niet gedaan Klik hier. Heeft u de brief niet meer voorhanden neem dan contact op met administratie & servicedesk.


Voucherbeheer Amsterdam beheert sinds 2006 het voucherbudget dat door de gemeente Amsterdam jaarlijks beschikbaar wordt gesteld. Elke Amsterdamse basisschool en school voor VMBO (groep 1+2) krijgt aan het begin van het schooljaar een bedrag per leerling toegekend. Op deze website kan elke school zien hoeveel budget er totaal te besteden is. Op de site kunnen bestedingen aan cultuureducatie activiteiten worden ingevoerd. Na goedkeuring volgt dan betaling door Voucherbeheer aan de school of aan de culturele instelling.

Voucherbeheer Amsterdam heeft aanpassingen aan de website laten uitvoeren die het gebruiksgemak verhogen en de verwerking van de bestedingen versnellen.

Wat blijft hetzelfde:

  • U kunt het budget blijven gebruiken voor al uw cultuur-educatie activiteiten.
  • De directeur kan een medewerker (contactpersoon) machtigen om het budget te beheren.
  • U hoeft facturen nog steeds niet voor te schieten, na het beantwoorden van een aantal vragen over de activiteit op de website kunt u de ontvangen facturen indienen en VBA zal na controle, overgaan tot betaling.
  • Alleen toegangskaarten en OV kaarten, voorgeschoten door de school, kunnen worden gedeclareerd. Alleen deze kosten worden rechtstreeks aan de school vergoed.
  • Er blijft een helpdesk beschikbaar.

Wat is er veranderd:

  • Alle communicatie tussen VBA en de school gaat per e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres bij het aanmaken van het account.
  • U ontvangt geen maandelijkse afschriften of formulieren meer per post. U kunt nu online uw budget en bestedingen inzien en het jaaroverzicht.
  • Facturen en declaraties kunnen alleen nog digitaal worden ingediend (upload)
  • Schoolgegevens kunnen door de school zelf worden beheerd.