Welkom bij
Voucherbeheer

In het voorjaar heeft u bericht van ons gekregen dat het voucherbudget dat u niet hebt kunnen uitgeven i.v.m. de lockdown, beschikbaar zou blijven in het nieuwe schooljaar en dat het nieuwe budget voor 2021-2022 daaraan zou worden toegevoegd.

Nu blijkt echter dat ruim 30% van het budget 2020 -2021 niet is besteed. Dit is zo'n groot bedrag dat het niet realistisch is te vooronderstellen dat scholen dit bedrag plus nieuw budget het komende schooljaar zullen (kunnen) besteden.

De gemeente heeft daarom besloten het budget voor het schooljaar 2021-2022 te handhaven op het afgesproken niveau van 22 euro per leerling in het basisonderwijs en het VMBO (leerjaren 1-2) en 66 euro voor leerlingen in het SO, SBO en het VSO.

Dit betekent dat, als u nog restbudget heeft dat dit aangevuld wordt tot 22 euro of 66 euro per leerling. Als u geen restbudget meer heeft krijgt u dit bedrag per leerling bijgeschreven op uw account.

Tot en met vrijdag 8 oktober kunnen bestedingen vanuit het huidige budget gedaan worden. Maandag 11 en dinsdag 12 oktober wordt het nieuwe budget voor het schooljaar 2021-2022 toegekend. Deze 2 dagen is het niet mogelijk om op voucherbeheeramsterdam.nl in te loggen en bestedingen te doen.

Woensdag 13 oktober zal het budget voor het schooljaar 2021-2022 zijn toegekend en is het weer mogelijk om in te loggen op voucherbeheeramsterdam.nl en bestedingen te doen.

We vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Team Voucherbeheer,
Theo van Adrichem