Welkom bij
Voucherbeheer

Het budget voor schooljaar 2021-2022 is toegekend.
Net als afgelopen jaar wordt het nieuwe budget gehandhaafd op het afgesproken niveau van 22 euro per leerling in het basisonderwijs en het VMBO (leerjaren 1-2) en 66 euro voor leerlingen in het Speciaal Onderwijs (SO), Speciaal Basis Onderwijs (SBO) en het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). 


We vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Team Voucherbeheer,
Theo van Adrichem