Welkom bij
Voucherbeheer

Voucherbeheer Amsterdam beheert sinds 2006 het voucherbudget dat door de gemeente Amsterdam jaarlijks beschikbaar wordt gesteld. Elke Amsterdamse basisschool en school voor VMBO (groep 1+2) krijgt aan het begin van het schooljaar een bedrag per leerling toegekend. Op deze website kan elke school zien hoeveel budget er totaal te besteden is. Op de site kunnen bestedingen aan cultuureducatie activiteiten worden ingevoerd. Na goedkeuring volgt dan betaling door Voucherbeheer aan de school of aan de culturele instelling.

Voucherbeheer Amsterdam heeft aanpassingen aan de website laten uitvoeren die het gebruiksgemak verhogen en de verwerking van de bestedingen versnellen.