Welkom bij
Voucherbeheer

Het is voor de meeste scholen door de corona-lockdown bijna onmogelijk om het volledige Voucherbudget dit schooljaar op een zinnige manier te besteden aan cultuureducatieve activiteiten. Daarom is in overleg met de gemeente (directie Kunst & Cultuur) besloten dat het nog niet uitgegeven budget van dit schooljaar niet zal worden teruggenomen maar dat het beschikbaar zal blijven het gehele komende schooljaar. Wij hopen dat u met de genomen beslissing het komende schooljaar de gemiste activiteiten van dit jaar kunt inhalen en doen hierbij een dringend appel om eerder gemaakte afspraken met aanbieders van cultuureducatieve activiteiten zoveel mogelijk na te komen.

Daarnaast zal begin oktober, net als altijd, nieuw budget voor het komende schooljaar worden toegevoegd.
Hiervoor ontvangen alle directeuren direct na de zomervakantie een mail met een link waarmee het nieuwe leerlingaantal moet worden opgegeven. Op basis daarvan wordt dan het nieuwe budget toegevoegd.
Basisscholen, inclusief speciaal basisonderwijs (sbo) ontvangen budget voor alle leerlingen, Het VMBO ontvangt budget voor leerlingen in de eerste twee leerjaren en, voor het eerst het komende schooljaar, ontvangen scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs (V)SO en het Speciaal Basisonderwijsv (SBO) voor alle leerlingen drie maal het leerlingbudget.

We vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Team Voucherbeheer,
Theo van Adrichem